Werkwijze coaching

  • Een kennismakingsgesprek om antwoord te krijgen op je vragen over coaching en te ervaren wat de coach voor jou of het team kan betekenen. Tevens wordt dan uitleg gegeven over de werkwijze coaching.
  • Gemiddeld duurt een individueel coachtraject 7 tot 9 gesprekken, ongeveer een keer per 2 tot 3 weken. Afhankelijk van de coachvraag zijn minder of meer gesprekken mogelijk.
  • Bij organisatiecoaching of teamcoaching wordt het aantal bijeenkomsten met de opdrachtgever, afhankelijk van de coachvraag, afgestemd.
  • De coachsessies zijn gericht op het hier en nu. Alles wat zich aandient tijdens het gesprek of de bijeenkomst, geeft richting aan het coachproces.
  • Kenmerkend voor de werkwijze van ons bureau is dat er altijd een relatie wordt gelegd tussen wat je wilt in je werk / leven en wie jij bent als persoon. Dat levert zelfkennis op die oplossingen biedt voor terugkomende patronen en vragen. Bij organisatiecoaching of teamcoaching staat de achterliggende bedoeling van de organisatie en de vertaalslag daarvan naar het (in)effectieve gedrag van het team centraal. Per persoon / team wisselt de inhoud en de werkvorm die wordt aangeboden. Andere kenmerken: persoonlijk, inspirerend, open-minded en resultaatgericht.
  • Door gesprekken, praktische en systemische oefeningen en opdrachten wordt gewerkt aan je doelstelling. Ieder mens en elk team is uniek en daarom zijn onze coachtrajecten altijd maatwerk.
  • De inhoud en werkvorm die het meest optimale effect heeft voor jou of het team wordt aangeboden. Regelmatig wordt samengewerkt met een vast team van gecertificeerde coaches.
  • De individuele coaching vindt plaats in de praktijk van Jetten Coaching en Consultancy op de Hillegomstraat 12-14 in Amsterdam, maar wordt ook op locatie gehouden. De locatie van de teamcoaching vindt in onderling overleg plaats.
IMG_2900

Jetten Coaching en Consultancy op de Hillegomstraat 12-14 in Amsterdam

Een ervaring van een klant over de aanpak van een coachtraject:

“Het coachtraject dat ik heb gevolgd was logisch en prettig opgebouwd. Door middel van diverse gesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten wordt duidelijk inzichtelijk gemaakt hoe jeugd, opvoeding, scholing en studie (soms meer dan je lief is) vormend zijn geweest voor de keuzes die je in je loopbaan maakt en hoe je je op de werkvloer opstelt. Dat inzicht vond ik verfrissend en verhelderend en vormde een logische brug naar het in kaart brengen van (onderbewuste) interesses, vaardigheden en normen en waarden.

Die kennis wordt vervolgens toegepast om enerzijds je huidige baan te analyseren (Wat vind ik leuk aan wat ik nu doe? Wat niet? Komen mijn competenties en normen en waarden hierin terug? En anderzijds te bezien of het noodzakelijk is het roer in je (loop)baan (gedeeltelijk) om te gooien (Wat kan ik in m’n huidige baan veranderen om deze meer tegemoet te laten komen aan mijn competenties en normen en waarden? Is m’n werk/privé balans in orde en, zo nee, hoe kan ik dit verbeteren? Wil ik me niet misschien ook op andere (professionele) vlakken ontplooien en, zo ja, wat dan en hoe?).

Berina zorgt er met oefeningen en opdrachten steeds voor dat inzichten ook leiden tot actie en resultaat. Aan het einde van iedere sessie worden doelen geformuleerd en de resultaten daarvan staan centraal in de volgende sessie. Ik heb in totaal acht sessies gehad bij Berina (inc. intakegesprek negen). Het totale traject was niet goedkoop maar wat mij betreft dubbel en dwars het geld waard. Voor een ieder die voelt dat het tijd is eens kritisch naar z’n loopbaan te kijken een echte aanrader!”

Methodieken

We werken in de individuele coaching en trainingen met beproefde methoden als Geweldloos communiceren, Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), de Logische Niveaus van Robert Dilst, de ijsberg van Mc. Clelland, kernkwadrant van Daniel Ofman, Gouden driehoek, RET, systemisch werken, TA en Deep Democracy. Ook Lichaamswerk, associatieve technieken zoals werken met beelden, metaforen, levenslijn, focussen, geleide fantasie en rollenspellen en Integral Eye Movement Therapy (IEMT) ingezet. Hier meer uitleg over onze coachingmethodieken.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan en ervaar wat coaching voor jou kan betekenen.

maak-afspraak

Coach Berina Jetten van Jetten Coaching en Consultancy begeleidt leidinggevenden, medewerkers en particulieren bij het (her)ontdekken en realiseren van persoonlijke en professionele ambities. En teams die vastlopen in hun communicatie of samenwerking. Om weer krachtig, effectief en geïnspireerd te functioneren.

T. 0621247396 | info@jettencoaching.nl 

Reacties zijn gesloten.