Werken met beelden


Werken met beelden zoals tekeningen, foto’s en kaarten kunnen je verrassende inzichten geven over jezelf. En is daarom een krachtig middel om oplossingen te vinden voor jouw vraag. Je leert vanuit een andere invalshoek te kijken naar je coachvraag, omdat je makkelijker in contact komt met je dieperliggende, persoonlijke informatie en creatieve vermogens.

1 beeld zegt meer dan 100 woorden

Je gedachtens, gevoelens en gedragingen worden voor een groot deel bepaald door beelden. Wie je bent is je vinden in je innerlijke beelden. Als je daar zicht op hebt, ervaar je een schat aan informatie over jezelf en hoe je om kunt gaan met je vraag.

Werken met beelden


Je wordt continue beïnvloed door je eigen beelden (bewust, maar ook onbewust) en door beelden uit de omgeving en cultuur. Wie goed luistert, merkt dat mensen vaak beelden gebruiken om zichzelf en hun situatie te beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Ik zie er als een berg tegenop”. ‘Ik zie het allemaal niet meer helder’. Wat zeggen die beelden over jou? En over wat je hebt te doen? Welke beelden spelen zich onbewust af in je en kunnen belemmerend of juist stimulerend werken voor je?


Het werken met beelden beperkt zich overigens niet tot alleen visuele beelden. Waarnemingen van geur, tast, smaak, beweging en gevoel worden ook ingezet.

Hoe werkt het werken met beelden?

De klassieke vorm is die waarbij je je ogen sluit. Maar je kunt je ogen ook open houden. Wel zo makkelijk als je bijvoorbeeld aan het tekenen bent. Het gevoelsmatig contact maken met de beelden, dat is waar het vooral om gaat. Vaak geef ik een eerste aanzet tot een beeld door een een vraag te stellen of fotokaarten voor te leggen. Maar het gaat om de beelden die bij jou opkomen. Het proces eindigt met het vertalen van je betekenisvolle beelden naar je dagelijkse leven. Wat zegt het je en wat ga je er concreet nu mee doen?

‘Wie je bent is je vinden in je innerlijke beelden’.

 

Reacties zijn gesloten.