Teamcoaching Samen werken aan een succesvol team leidt tot goede interacties en resultaten

Teamcoaching Samen werken aan een succesvol team leidt tot goede interacties en resultaten

Werken aan je team

Succesvol samenwerken binnen een team is niet vanzelfsprekend.
Ook de vele en snelle veranderingen binnen organisaties maakt dat teams complexer zijn geworden. Ik werk met jouw team aan een soepelere en plezierige onderlinge samenwerking en interactie:

  • Effectief.
  • Persoonlijke aandacht.
  • Inspirerend.
  • Doelgericht.
  • Oog voor disfunctionele patronen.

Betere prestaties en samenwerking

  • Werken teamleden niet effectief samen?
  • Zijn er communicatieproblemen?
  • Is er weerstand?
  • Worden er geen besluiten genomen?
  • Komt er weinig energie van het team uit?

Vaak heeft dit te maken met een gebrek aan onderling vertrouwen, geen open communicatie en met de sfeer in het team. Het probleem is dat hierdoor doelstellingen niet bereikt worden. In een team zitten verschillende individuen.
Een match tussen uiteenlopende persoonlijkheden kun je niet als vanzelfsprekend beschouwen. Dankzij team coaching komt het gehele team weer tot ontwikkeling.

 

Wat het ook uitdagend maakt voor een team is dat ze steeds meer rekening moet houden met invloeden uit allerlei richtingen. Dit is een totaal andere dynamiek dan die uit de jaren 60 met de vertrouwde verticale top-down verbindingen. Het kan de onderlinge samenwerking behoorlijk onder druk zetten. Organisaties van nu hebben te maken met zogenaamde ‘zwermen’ en ‘tribes’. Dat zijn tijdelijke teams van medewerkers waarbij ieder deelneemt vanuit persoonlijke kennis, talenten en kwaliteiten. Samen voegen zij waarde toe aan het eindresultaat. Is het gewenste doel bereikt? Dan haakt de medewerker af. Meestal nemen medewerkers deel aan meerdere projecten.

Teamcoaching is succesvol samenwerken als team
en tot zelfontwikkeling komen als individu

Het doel van teamcoaching

Team coaching Amsterdam is bedoeld om de onderlinge samenwerking soepeler te maken, zodat teams hun doelen weer effectief gaan realiseren. Ik kijk systemisch naar het team en naar wat zich in het hier en nu afspeelt. Dat betekent dat ik niet alleen let op het probleem dat zich voordoet. De interactie en onderliggende (dis)functionele patronen van het team krijgen ook ruime aandacht. Die hebben namelijk een functie voor het in stand houden van het probleem of versterken elkaar. Als hun functie helder wordt, kan het team makkelijker zijn probleem zelf oplossen.

Werkwijze

Dankzij team coaching komt het gehele team weer tot ontwikkeling. Het start allemaal met een intakegesprek, eventueel gevolgd door een paar korte gesprekken met enkele teamleden. We kunnen ook het intakegesprek met het gehele team houden. Zo krijgen we inzichtelijk welke thema’s belangrijk zijn.

Ik maak gebruik van verschillende methodieken waaronder Deep Democracy. Deze methode maakt conflicten, roddels en onuitgesproken zaken zichtbaar. Om de communicatiepatronen binnen het team helder te krijgen kunnen we ook gebruik maken van Transactionele Analyse, een methodiek die zich richt op communicatie en persoonlijkheid.

Door het inzetten van verschillende methodieken ontwikkelt het team de kwaliteiten die het nodig heeft. Er ontstaat weer onderling vertrouwen, een goede sfeer en een open communicatie. Dit stimuleert de besluitvorming en doelstellingen van het team.

Een teamtraject bestaat uit 3-5 bijeenkomsten van een dagdeel. Dit is vaak voldoende om de teamontwikkeling positief te stimuleren.

Haal uit je team wat erin zit.
Benieuwd wat team coaching voor je kan betekenen?
Wil je van gedachten wisselen over team coaching en de mogelijkheden?