Team coaching Amsterdam

Teamcoaching is geen luxe meer binnen organisaties. Door de vele laterale uitwisselingen en snelle veranderingen binnen organisaties is de realiteit voor teams complexer geworden. Om een gemeenschappelijk doel, vraagstuk of uitdaging aan te kunnen, is een goed werkend team tegenwoordig echt een voorwaarde.

  • Kan de onderlinge samenwerking binnen je team doeltreffender, efficiënter, daadkrachtiger of gemotiveerder?
  • Hoe is de openheid en het vertrouwen binnen de groep?
  • Is er voldoende gezamenlijke verantwoordelijkheid?  

Teamcoaching kan net dat beetje ‘zuurstof’ in je team brengen, om er samen meer uit te halen.

Waren we in de jaren 60 vertrouwd met verticale top-down verbindingen van invloed binnen organisaties. Tegenwoordig komt de invloed van alle richtingen, omdat we steeds meer te maken krijgen met ‘zwermen’ en ‘tribes’. Tijdelijke teams van medewerkers waarbij ieder deelneemt vanuit persoonlijke kennis, talenten en kwaliteiten. Samen voegen zij waarde toe aan het eindresultaat. Is het gewenste doel bereikt? Dan haakt de medewerker af. Meestal nemen medewerkers deel aan meerdere projecten 

Voor wie

Voor teams die hun communicatie, samenwerking of werksfeer willen verbeteren. Of optimaler gebruik willen maken van elkaars unieke talenten om de synergie en effectiviteit binnen het team te vergroten. 

Mijn rol als teamcoach 

Ik ondersteun afdelingen en teams om hun doelen te realiseren. Door te spiegelen, vragen te stellen en interventies in te zetten. Ik kijk vaak systemisch naar het team en naar wat zich nu afspeelt. Dat betekent dat ik niet alleen let op het probleem dat zich voordoet. De interactie en onderliggende (dis)functionele patronen van het team krijgen ook ruime aandacht. Want die zijn er niet zo maar. Ze hebben een functie voor het in stand houden van het probleem of versterken elkaar. Als hun functie helder wordt, kan het team makkelijker zijn  probleem zelf oplossen. 

Werkwijze 

Het startpunt is een intakegesprek met de opdrachtgever. Eventueel aangevuld met een paar korte gesprekken met enkele teamleden. Of een intakegesprek met het gehele team. Doel van de gesprekken is helder krijgen met welke thema’s we aan de slag gaan. Na de diagnostiek bepalen we samen een gewenste situatie waar we naar toe gaan werken. 

Methodieken  

De werkvormen die ik inzet zijn onder andere Deep Democracy. Deze krachtige methodiek ondersteunt het team bij het zichtbaar maken van conflicten en roddel of zaken waar niet over wordt gesproken. En bij het nemen van besluiten waar echt draagvlak voor is. De werkvorm Systemisch Werken maakt haarscherp verborgen patronen in een team zichtbaar. Transactionele Analyse is een effectieve werkvorm om communicatiepatronen in teams helder te krijgen. Afhankelijk van het team en de coactvraag worden andere oefeningen ingezet om de teamontwikkeling te stimuleren. Kijk hier voor andere methodieken die ik in kan zetten waar nodig. 

Van gedachten wisselen? 

Meestal zijn 3 tot 5 bijeenkomsten van een dagdeel voldoende om de teamontwikkeling te stimuleren. Wil je als leidinggevende of teamleider van gedachten wisselen over je team of afdeling? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

maak-afspraak

Reacties zijn gesloten.