Rationele Effectiviteits Training

 

De theorie van Rationele Effectiviteits Training (RET) stelt dat onze gedachten en overtuigingen onze emotionele reacties sturen. Wat je meemaakt zorgt dus niet voor je emoties, maar wel je gedachtes over die situatie. De manier waarop je op gebeurtenissen reageert, is namelijk niet universeel. Integendeel, je interpreteert de situatie hoe die zou moeten zijn, gegeven de situatie. Vanuit je eigen opvattingen, ideeën, verlangens, wensen en eisen. Je bent je wellicht niet altijd bewust van deze cognitieve gedachten, maar ze beïnvloeden wel sterk je gedrag.

Met Rationele Effectiviteits Training (RET) kun je meer grip te krijgen op je (ongewenste) gedrag of emoties en ze ombuigen naar meer effectief gedrag of effectieve emoties.

Het is een krachtige methode als je veel last ervaart, frustratie, emotie of onmacht bij bepaalde situaties. Kortom, RET leert je nieuwe, meer helpende gedachten te vinden en die te verankeren.

Hoe werkt RET in de praktijk?

RET maakt onderscheid tussen rationele en irrationele gedachte. Een rationale gedachte is een gedachte die overeenkomstig is met de werkelijkheid, waardoor je je doel bereikt. Deze gedachte biedt handvatten om je leven vorm te geven met passende emoties. Een irrationele gedachte is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Deze gedachte kan belemmerend werken en problemen opleveren bij het bereiken van doelen en gepaard gaan met niet effectieve gevoelens en ongewenst gedrag. Vaak is er sprake van een irrationeel denkpatroon als iemand veel praat in termen van MOETEN.

Een voorbeeld:

A = wat is de situatie: “Ik begin volgende week in mijn nieuwe baan!”

B = Welke gedachtes heb ik daarbij: “Ik mag nu geen fouten maken, anders val ik door de mand”.

C = Wat voor gevoel heb ik erbij? “Grote angst’.

D = Uitdagen van de B, bijvoorbeeld door te vragen: “Stel dat ik een fout maak, ben ik dan meteen een slechte medewerker?“ “Hoe logisch is het om in een geheel nieuwe baan geen fouten te maken?”

E = Effectieve gedachte: “Ik wil het graag zo goed mogelijk doen en daarom wil ik leren.”

De grondlegger van RET is Dr. Albert Ellis, een gedragstherapeut.

Reacties zijn gesloten.