Coachmodel Logische Niveaus

 

Coachvragen zijn niet los te zien van de specifieke context (team, organisatie, gezin) waarin ze zich voordoen. Daarom is belangrijk om ook wat zich tussen mensen afspeelt binnen die context, aandacht te geven in de coaching. Het coachmodel Logische Niveaus uit de methodiek Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), sluit uitstekend aan op deze positieve, systeemgerichte veranderingsbenadering. Je kunt ‘Logische Niveaus’ gebruiken bij (persoonlijke) verandering, communicatie en het oplossen van problemen. Robert Dilts heeft dit model ontwikkeld, dat gebaseerd is op het werk van Gregory Bateson, antropoloog, in de jaren zeventig.

Leerprocessen op verschillende niveaus

Het uitgangspunt van het model is dat leer- en veranderingsprocessen plaatsvinden op verschillende, hierarchisch geordende niveaus die elkaar onderling beïnvloeden. Door de coachvraag onder de loep te nemen met de ‘Logische Niveaus’ krijg ik kostbare aanwijzingen over de middelen die nodig zijn om je effectief te begeleiden in je ontwikkelingsproces. Je ervaart zelf met welk niveau je aan de slag kunt om verandering te krijgen. Gaat het om een eenvoudige gedragsverandering? Of aanpassing van een strategie? Of is er een meer fundamentele aanpak nodig door te werken met belemmerende overtuigingen. Of ben je je bezieling kwijtgeraakt? Een verandering op een hoger niveau werkt altijd door op lagere niveaus. Verandering op een lager niveau kan een hoger niveau beïnvloeden, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Door in de coaching de verschillende niveaus op één lijn met elkaar te brengen, ontstaat innerlijke congruentie. Je bent dan in staat om dat te doen wat je met werkelijke bezieling wilt doen.

Hoe zien ‘Logische Niveaus’ er uit?

coachmodel logischeniveaus

Omgeving is het niveau waar het gaat over wat om je heen is, in de context van je vraag en situatie. Het gaat ook over andere mensen. Met wie heb je te maken?

Het gedragsniveau is het niveau waar je alles kunt zien en horen van jezelf en de ander. Het is de meest zichtbare en concrete verbinding tussen wat zich binnen jezelf afspeelt en je directe omgeving.

Op het niveau van capaciteiten gaat het om de vermogens die je nodig hebt en strategieën die je inzet om je doelen ten uitvoer te brengen. Wat zijn je hulpbronnen en kwaliteiten?

Dan volgt het niveau van overtuigingen. Overtuigingen zijn opvattingen over jezelf en de wereld om je heen. Deze opvattingen sturen je gedrag.

Het identiteitsniveau gaat over je persoonlijkheid, wie je werkelijk bent en zelfwaardering. Hoe definieer je jezelf in de context van je vraag en de situatie?

Bij het niveau van missie draait het om hetgeen richting geeft aan ons leven. We hebben het hier over zingeving, bezieling, passie voor wat je doet, verbondenheid met de wereld om je heen. Het klinkt een beetje zwaar, maar je gaat in wezen terug naar je essentie als je stilstaat bij hoe je na je dood herinnerd wilt worden.

Reacties zijn gesloten.